ประวัติความเป็นมาของการติดตั้งลิฟท์

จุดกำเนิดแหล่งที่มาของการกำเนิดลิฟท์  ปัจจุบันลิฟท์เป็นพาหนะโดยสารที่สำคัญมาก ตามตึกและอาคารสูง เนื่องจากสามารถรองรับและบรรจุผู้คนได้มากมาย ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน พร้อมกับเพิ่มมูลค่าให้กับตึกอาคารต่างๆ ตามประวัติศาสต์ที่มาการก่อกำเนิดของการติดตั้งลิฟท์ ผู้ริเริ่มคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ คือ  นักปราชญ์ชื่อดัง Mr.Archimedes มีมาตั้งแต่เมื่อ 253 ปีก่อนหน้านี้ หรือ สมัยกรีกโบราณนั้นเอง เนื่องจากสมัยนั้นอาณาจักรกรีกกำลังขยายสิ่งก่อสร้างเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้แรงคนในการแบกวัตถุต่างๆ ในการก่อปราสาทหรือสถาปัตยกรรมที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ นักปราชญ์คนดั่งกล่าว จึงคิดค้นลพัฒนาเจ้าลิฟท์ เพื่อมาช่วยในการทุ่นแรงของการเคลื่อนย้าย และยกสิ่งของให้สามารถใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้น ต่อมาหากใครที่สนใจเรื่องการติดตั้งลิฟท์ จะต้องไปศึกษา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างเช่น ปิรามิด ที่เป็นไฮไลท์มาก ที่ประเทศอียิปต์ เพราะด้วยความสวยงามที่อยู่มาหลายทศวรรษ ยังมีเรื่องราวตำนานกล่าวขานก่อที่จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ให้เราได้ชมกัน ด้วยสมัยนั้นการใช้แรงคนหรือสัตว์เป็นหลัก แต่ว่าก็มีการนำทฤษฎีการใช้พลังงานน้ำในการขับเคลื่อนขนย้ายอุปกรณ์มาก่อเป็นปิรามิดที่สวยงามแบบอัศจรรย์นั้นเอง พอเริ่มเข้าสู่ยุดสมัยใหม่มากขึ้น ครั้งที่นโปเลียนผู้เก่งกาจด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การเมืองและการล่าอาณานิคม ก็มีการสร้างสิ่งหนึ่ง ที่ผู้ศึกษาด้านการออกแบบสิ่งปลูกสร้างจะต้องเรียนรู้ ลิฟท์ที่มีการเรียกว่า เก้าอีเหาะ แต่ทว่าสิ่งนั้นก็กลับกลายเป็นมหัตภัยให้กับผู้คนที่ใช้หลายครั้ง จึงทำให้ยุติการสร้างนี้ไว้ และเป็นสิ่งที่วิศวกรได้ศึกษาและพัฒนาความน่าจะเป็นของการติดตั้งลิฟท์ที่ถูกต้องแบบความน่าจะเป็น ก่อนที่จะเริ่มโครงการอะไรซะอย่าง เช่นการออกแบบ ติดตั้ง และหลังการสร้างเสร็จสิ้นสำเร็จ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัท รัตนกิจโลหะเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *